U bent hier:Home PKI/JEP Over JEP  Justitie Extranet Portal (JEP)

Justitie Extranet Portal (JEP)

Justitie Extranet Portal (JEP) is een beveiligde toegangspoort die ervoor zorgt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers, via internet, de aan hen toegewezen webapplicaties op het Justitienet kunnen benaderen.

Dat is handig voor telewerken. Een volledige werkplek die op afstand bereikbaar is; tijd en plaats onafhankelijk, waar ook ter wereld. 

JEP gebruikt voor beveiliging onder meer een PKI (Public Key Infrastructure). De gebruiker maakt via een browser verbinding met JEP, vervolgens wordt de gebruiker geïdentificeerd aan de hand van een persoonsgebonden digitaal certificaat en een daarbij behorend wachtwoord. Met behulp van dit persoonsgebonden certificaat wordt een dubbele controle uitgevoerd: namelijk of een individu toegelaten mag worden tot Justitienet via JEP en zo ja, welke webapplicaties aangesproken mogen worden. Na deze controles ontstaat er een volledig versleutelde informatiestroom. Er wordt een scherm zichtbaar dat de gebruiker toegang biedt tot de applicatie(s) die benaderd mogen worden. 

Dienstverlening door de Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst treedt, in opdracht van de Directie Informatisering & Inkoop (DI&I), op als verlener van diensten rondom de Justitie Extranet Portal. 

Onze dienstverlening en het beheer van de Justitiebrede telewerkvoorziening JEP (abonnement en autorisatie), is vastgelegd in een DienstenNiveauOvereenkomst (DNO).

Doel van dit DNO is het vastleggen van bindende afspraken over de kwaliteitsparameters van de dienstverlening, inclusief rapportage met het doel te komen tot een adequate dienstverlening.

Mocht u belangstelling hebben voor de DNO betreffende RA PKI tussen de DI&I en de Justitiële Informatiedienst, dan kan dit bij de Justitiële Informatiedienst opgevraagd worden.