Basisregister Communicatie Service

Basisregister Communicatie Service

De Basisregister Communicatie Service (BCS) staat voor een eenvoudige, eenduidige aansluiting voor partijen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid op de basisregisters binnen Nederland. De Justitiële Informatiedienst (EBV) is de ontwikkelaar en beheerder van dit knooppunt. Deze ketenvoorziening wordt aangeboden in opdracht van de Directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van JenV.

Aansluiten op de BCS?

De BCS ontsluit op dit moment de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA), het Handelsregister (NHR) en de registers van de RDW. In de toekomst zullen mogelijk ook andere registraties worden aangesloten.

Naast een berichtenservice is er ook een web-portaal ontwikkeld. Met de berichtenservice is de ketenpartij zelf in staat rechtstreeks uit hun eigen (primaire) applicaties de registers te bevragen.

Het portaal is een mooi alternatief als ketenpartners niet zelf hun applicatie willen of kunnen aanpassen, alle basisfuncties worden door het portaal voorzien. De BCS blijft voortdurend ontwikkelen, en aansluiten op register voorzieningen. In het ketenbrede afnemersoverleg worden wensen en ontwikkelingen rondom de BCS besproken.

Om aan te sluiten op de BCS of als er behoefte is aan een informerend gesprek rondom de mogelijkheden, neem gerust contact op met de Business Consultant van de afdeling EBV.