App ontwikkel platform

App ontwikkel platform

Justitieconnect is een gemeenschappelijke voorziening van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een platform voor webapps waarop de organisaties van JenV webapps op kunnen ontwikkelen en hosten.

Justitieconnect

De webapps kunnen een brede doelgroep hebben: professionals, ketenpartners, jongeren, justitiabelen, vreemdelingen, etc. Het platform maakt het mogelijk dat de webapps gebruik kunnen maken van informatie uit bestaande systemen. Justitieconnect maakt digitaal plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk. De Directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid is eigenaar van het platform. De Justitiële informatiedienst is de beheerder van het platform.

Wat is een webapp?

Een webapp is een vorm van een app waarbij alle functionaliteiten van de app op een internetserver staat. Dit in tegenstelling tot een native app. Een webapp is eigenlijk een website die zich voordoet als een app, een zogenaamde ‘responsive’ website.

Deze responsive website kan ook gewoon in een browser worden aangeroepen en dan is het een website.

Toegankelijkheidsniveaus voor webapps

Er zijn drie verschillende toegankelijkheidsniveaus voor de webapps mogelijk:

  • public: deze apps zijn voor iedereen beschikbaar.
  • public +: deze apps zijn wel voor iedereen beschikbaar, maar u moet zich registreren dus heeft u een username/password nodig.
  • private: de webapp eigenaar bepaalt aan de hand van domeinen wie de app te zien krijgt en kan gebruiken, door een of meerdere domeinen te koppelen aan de webapp.

Rollen in Justitieconnect

Binnen Justitieconnect worden verschillende rollen onderkend:

  • ontwikkelaar: vanuit deze rol kunnen apps worden ontwikkeld.
  • tester: vanuit deze rol kan de app worden getest.
  • contentbeheerder: betreft het een app met statische content kunnen personen met de rol contentbeheerder teksten maken en wijzigen.

Nadat een app ontwikkeld, getest en gevuld is, kan de app gepubliceerd worden. Voor publicatie van de app voert de Justitiële Informatiedienst eerst nog een technische controle uit.

Onderliggend aan Justitieconnect zijn er verschillende componenten die ingezet kunnen worden, afhankelijk van de behoefte/gewenste functionaliteit. Zo is het mogelijk om de toegang via de Federatieve service te regelen en kan er op de achtergrond ook een JUBES-koppeling met achterliggende systemen worden gemaakt.