Digitaal archief

Digitaal Archief

Het Centraal Digitaal Depot (CDD) is dé gemeenschappelijke voorziening voor de archivering en uitwisseling van digitale documenten, het digitaal archief. Met het CDD beschikt de Justitiële Informatiedienst over een gemeenschappelijke voorziening voor de archivering van digitale bestanden in de justitiële ketens, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het CDD is in principe bedoeld voor alle organisaties binnen het domein van Veiligheid en Justitie. Het CDD levert een bijdrage aan de inrichting en optimalisatie van het digitaal werken in de justitiële ketens. Hoe meer justitiële ketenpartners aangesloten zijn op het CDD, hoe sneller, gemakkelijker en completer de uitwisseling van informatie tussen de partners.

De minister van Veiligheid en Justitie, heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat vanaf 2016 processtukken in de strafrechtsketen digitaal beschikbaar gesteld moeten worden.