Digitale handtekening

Digitale handtekening

De Justitiële Informatiedienst creëert gemeenschappelijke voorzieningen die in de drie justitiële ketens toepasbaar zijn. Een ondertekendienst is een cruciale voorziening in de keten: op naar de elektronische handtekening.

De validatiekant van het proces bij de totstandkoming van zo’n elektronische handtekening ligt bij de Justitiële Informatiedienst. De authenticatie- en de associatiekant, kan de ketenpartner zelf inregelen. Het rechtsverkeer digitaliseert en vraagt om een rechtsgeldige elektronische handtekening. Zo ook in de strafrechtsketen. In het kader van het programma Digitaal Werken in de Strafrechtsketen (DWS) heeft de Justitiële Informatiedienst de opdracht gekregen te adviseren met betrekking tot een oplossing voor digitale ondertekening van processtukken, vooruitlopend op het beschikbaar komen van een definitieve tekenservice. Het advies dat is afgestemd met politie, OM en ZM ligt er, evenals de demoversie.