Federatieve service

Federatieve service

Om federatieve toegang mogelijk te maken heeft de Justitiële Informatiedienst in opdracht van de Directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid de Federatieve service ontwikkeld. De Federatieve service is een dienst waarmee de JenV ketenpartners, overige ambtenaren, burgers, bedrijven en beroepsgroepen op een veilige, vertrouwde en efficiënte wijze (één keer inloggen) kunnen federeren met (web)applicaties binnen en buiten JenV.

IdP Broker en Acces Gateway

De Federatieve Service bestaat uit twee componenten:

  • De IdP Broker: om verificatie bij de verschillende JenV Identity Providers mogelijk te maken door het optreden als een broker naar verschillende achterliggende IdP-systemen.
  • De Access Gateway: deze ‘poort’ ontsluit een (web)applicatie voor de buitenwereld gebruikmakend van achterliggende (gekoppelde) IdP’s. De Access Gateway stelt vast of de gebruiker al bekend is. Indien dit nog niet het geval is, zal er een dialoog plaats kunnen vinden om de gebruiker te identificeren en te authentiseren.

Hierbij is van belang vanuit welke rol de gebruiker acteert. De rol bepaalt welke IdP van toepassing is:

  • JenV-ambtenaar: IdP-broker
  • Overige rijksambtenaren: SSOn Rijk
  • Gebruiker die namens een rechtspersoon acteert: eHerkenning
  • Nederlandse burger: DigiD
  • Europese, niet-Nederlandse burger: eIDAS

De hierboven genoemde IdP’s zijn op dit moment aangesloten. Op basis van behoefte kan deze lijst met IdP’s worden uitgebreid (denk bijvoorbeeld aan de Advocatenpas).