Inzien van het strafblad

Het is niet mogelijk een uittreksel op papier te ontvangen, omdat de justitiële gegevens niet in schriftelijke vorm mogen worden verstrekt (artikel 18 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Iemand kan wel zijn eigen strafblad inzien.

Ik wil mijn strafblad inzien

Om het strafblad in te zien, moet u een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl. Bij dit verzoek moeten naam, adres en telefoonnummer worden vermeld. Ook moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd. Schrijft u liever? Stuur dan een brief (Postbus 337, 7600 AH Almelo). U krijgt binnen vier weken van ons een reactie. De rechtbank stuurt vervolgens een uitnodiging om het uittreksel in te zien. Iemand kan wel aangeven als er eventueel spoed is geboden. Indien mogelijk wordt het verzoek dan met voorrang behandeld.

Wijziging op het strafblad

Als iemand het niet eens is met wat er op het strafblad staat, bestaat er de mogelijkheid om een wijziging op het strafblad aan te vragen; officieel heet dat een correctieverzoek. Wie correctie van een misdrijf of overtreding op het strafblad wenst, moet een verzoek indienen bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl. Het correctieverzoek moet vermelden wat er gewijzigd zou moeten worden. Dit verzoek moet voorzien zijn van naam, adresgegevens en telefoonnummer. Daarnaast moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegestuurd worden. Schrijft u liever? Stuur dan een brief (Postbus 337, 7600 AH Almelo).

De geregistreerde gegevens kunnen gewijzigd worden als duidelijk is, dat deze qua inhoud afwijken van de betreffende beslissing van het openbaar ministerie of de rechter.
Een persoon krijgt binnen vier weken een schriftelijke beslissing op het verzoek om wijziging of verwijdering. Wie het met deze beslissing niet eens is, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar indienen. 

Terug naar strafblad overzichtspagina