Privacy en strafblad

Het recht op kennisneming van de inhoud van het strafblad is een persoonlijk recht. Dit betekent dat alleen de persoon zelf mag kennisnemen van de justitiële gegevens die op zijn of haar naam staan geregistreerd. Een persoon kan ook een advocaat machtigen om kennis te nemen van de justitiële gegevens. Hij of zij wordt schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de rechtbank in het gebied waar men woont.

Terug naar strafblad overzichtspagina