Strafblad en corona

Vraag en antwoord over het coronavirus in relatie tot het strafblad.

Komt de coronaboete op het strafblad?

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. De regelgeving is aangepast, zodat voorkomen kan worden dat overtreders van de coronamaatregelen de kans lopen ook nog op een later moment in hun leven geconfronteerd worden met de gevolgen van de boetes. Overtredingen van de coronamaatregelen zijn daarom geschrapt uit de justitiële documentatie (het strafblad). Het gaat onder andere om overtredingen van de veilige afstandsnorm (1,5 meter) en het groepsvormingsverbod, dit betreft artikel 443 Wetboek van Strafrecht.
 

Ik heb een boete gehad voor artikel 443 Wetboek van Strafrecht. Worden de gegevens op mijn strafblad automatisch geschoond?

Wanneer het gaat over het niet voldoende afstand houden (1,5 meter) en samenscholing, dan is het antwoord ja. Artikel 443 Wetboek van Strafrecht bevat meer mogelijke overtredingen, die worden niet allemaal geschoond.

Ik heb bezwaar aangetekend, hoe nu verder?

Na het doorvoeren van de wetgeving worden alle coronaboetes geschoond, dus ook die waar bezwaar voor is aangetekend. Dit wil niet zeggen dat de bezwaarprocedure gestaakt wordt. Deze bezwaarprocedure wordt door het Openbaar Ministerie gewoon afgehandeld.

Ik heb de volledige boete betaald, krijg ik nu geld terug?

Wij gaan alleen over de registratie in de justitiële documentatie, niet over teruggave van het boetebedrag. Daar zal de politiek of rechterlijke macht een beslissing over moeten nemen.

Ik heb kosten gemaakt. Wat nu?

Wij gaan alleen over de registratie in de justitiële documentatie, niet over eventuele gemaakte kosten. 

Levert de registratie problemen op voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Overtredingen onder artikel 443 Wetboek van Strafrecht worden niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag. Nieuwe overtredingen van de coronamaatregelen vallen onder het nieuwe wetsartikel 68bis Wet publieke gezondheid en worden ook niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht hierover op de website van Justis. 
 

Terug naar strafblad overzichtspagina