Strafblad en corona

Vraag en antwoord over het coronavirus in relatie tot het strafblad.

Komt de coronaboete op het strafblad?

Het is nog niet officieel, maar de coronaboete komt niet op het strafblad. Zodra de wetgeving geregeld is, is het definitief.

Ik heb een boete gehad voor artikel 443 Wetboek van Strafrecht. Worden de gegevens op mijn strafblad automatisch geschoond?

Wanneer het gaat over het niet voldoende afstand houden (1,5 meter) en samenscholing, dan is het antwoord ja. Artikel 443 Wetboek van Strafrecht bevat meer mogelijke overtredingen, die worden niet allemaal geschoond.

Ik heb bezwaar aangetekend, hoe nu verder?

Na het doorvoeren van de wetgeving worden alle coronaboetes geschoond, dus ook die waar bezwaar voor is aangetekend. Dit wil niet zeggen dat de bezwaarprocedure gestaakt wordt. Deze bezwaarprocedure wordt door het Openbaar Ministerie gewoon afgehandeld.

Ik heb de volledige boete betaald, krijg ik nu geld terug?

Wij gaan alleen over de registratie in de justitiële documentatie, niet over teruggave van het boetebedrag. Teruggave is niet geregeld, daar zal de politiek of rechterlijke macht een beslissing over moeten nemen.

Ik heb kosten gemaakt. Wat nu?

Wij gaan alleen over de registratie in de justitiële documentatie, niet over eventuele gemaakte kosten. 

Levert de registratie problemen op voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Eén enkele opgelegde boete wegens verstoring van de openbare orde door samenscholing tijdens de Corona-crisis (een overtreding van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht) wordt niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag. Het gaat om boetes opgelegd aan meerderjarigen (390 euro). Lees voor meer informatie het nieuwsbericht hierover op de website van Justis. 

Terug naar strafblad overzichtspagina