Interface-koppeling JDS

In het Nederlandse concept is het uitgangspunt dat de inhoudelijke verwerking van de onderscheiden berichten in principe volledig binnen het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) plaatsvindt. Daartoe is de ECRIS-RI, via de specifiek ontwikkelde JSI/ECN-interface, gekoppeld aan het JDS.

Deze JSI/ECN-interface verzorgt de ‘mapping’ tussen het ECRIS/XML-protocol en het JDS/XML-portocol. Door de onderling sterk verschillende strafrechtstelsels binnen Europa lijkt een volledig geautomatiseerde verwerking niet realistisch. Regelmatig blijkt menselijke interactie noodzakelijk voor de interpretatie van de betreffende gegevens.

Aanvragen van strafrechtelijke informatie

Het aanvragen van strafrechtelijke informatie door een (eind)gebruiker betreffende een onderdaan van een andere EU-lidstaat vindt normaliter plaats via JD-Online of via het reguliere berichtenverkeer. Essentieel daarbij is de nationaliteit van betrokkene aangezien dit gegeven bepaalt naar welke EU-lidstaat, of bij meerdere nationaliteiten naar welke EU-lidstaten, het verzoek dient te worden verzonden.

Tijdelijk per e-mail

Doordat noodzakelijke aanpassingen aan JD-Online enige vertraging ondervinden, lopen aanvragen betreffende buitenlandse informatie tijdelijk via het emailadres: ecris@justid.nl. Medewerkers Buitenland registreren deze ‘requests’  handmatig in de ECRIS-RI. Dat is een uitdaging; de termijn voor de beantwoording van een informatieverzoek bedraagt maximaal 10 werkdagen. Voor de verwerking van een ‘notification’ geldt een maximale doorlooptijd van 30 werkdagen.