JD-Online

JD-Online is de digitale toegang tot het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) voor het zelfstandig verkrijgen van uittreksels en rapportages uit het persoonsdossier.

Het persoonsdossier bevat de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte psychiatrische en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. Het gaat om alle rapportages van instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering, die in de afgelopen tien jaar zijn uitgebracht aan het Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris.

De Justitiƫle Informatiedienst beheert de fysieke documenten, die nog zijn opgeslagen in het beveiligde PD-archief. Sinds enige tijd worden de persoonsrapportages door de rapporterende instanties in digitale vorm aangeleverd en is het ook mogelijk deze electronisch te raadplegen via JD-Online.

JD-Online fungeert als een logistiek knooppunt voor het aanvragen en verkrijgen van rapportages, waarbij de volgende instanties betrokken zijn:

  • Openbaar Ministerie
  • Zittende Magistratuur
  • Reclasseringsinstanties
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Rapporterende instanties kunnen hun rapporten door middel van JD-Online aanbieden aan het OM en de ZM aanbieden. Tevens kunnen zij rechtstreeks de reeds in het persoonsdossier opgeslagen rapportages raadplegen. Medio 2008 is gestart met het gefaseerd uitrollen van de functionaliteit om het aanvraagproces van de rapportages ook via JD-Online te laten verlopen. Dan kunnen naast een aanvraag tot een rapportage ook de bijbehorende stukken worden toegevoegd. Kortom, in de eindsituatie kunnen alle aangevraagde rapportages online worden geraadpleegd en wordt tevens door het systeem bewaakt dat de opleverdatum van een rapport niet wordt overschreden.

JD-Online is een webapplicatie. Wie voor welk doel het JDS dan wel het persoonsdossier mag bevragen is verankerd in de Wet Justitiƫle en Strafvorderlijke Gegevens.