Persoonsdossier Systeem (PDS)

Het PDS is onderdeel van het JDS. Het persoonsdossier bevat de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte psychiatrische- en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen.

Het gaat om alle rapportages van instellingen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering, die in de afgelopen 10 jaar zijn uitgebracht aan het Openbaar Ministerie (OM) of de Rechter-Commissaris. De termijn van 10 jaar is een standaard termijn, maar als er langdurige vrijheidsstraffen zijn opgelegd zullen de rapporten langer bewaard worden.

De Justitiƫle Informatiedienst beheert de fysieke documenten, die zijn opgeslagen in het beveiligde PD-archief. Momenteel worden de persoonsdossiers gedigitaliseerd en is het ook mogelijk deze electronisch te raadplegen via JD-Online.