Verschillende strafrechtelijke stelsels en talen

Naast de verschillende strafrechtelijke stelsels worden binnen de Europese Unie ook meerdere talen gebruikt. Strafvonnissen in het Engels, Duits of Frans leveren normaal gesproken geen interpretatieproblemen op, maar hoe zit dat met Hongaars of Finse veroordelingen? En wat te denken van het Cyrillische of Griekse alfabet.

Om dergelijke taalproblemen te voorkomen worden zowel de strafbare feiten als de opgelegde straffen en/of maatregelen uniform gecategoriseerd en geclassificeerd en worden bijkomende straf-componenten met parameters aangegeven.

Bijv. een melding van delict 1702.00 C, M en R met de sanctie Ø 4 mnd 8001 2 mnd d 2 jrn betekent in leesbaar Nederlands: ‘Betrokkene is als pleger van voltooide diefstal na illegale toegang tot eigendom, waarbij sprake is van recidive, veroordeeld tot de straf vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden gedeeltelijk uitstel van straf/maatregel met proeftijd/toezicht gedurende twee jaren’.

Als in de melding ook het overtreden nationale wetsartikel is vermeld, kan een (eind)gebruiker via de ECRIS support website de Engelse vertaling van het betreffende wetsartikel raadplegen, voor zover deze beschikbaar is. Indien de (eind)gebruiker nadien nog behoefte heeft aan nadere informatie kan zo nodig via een aanvullend verzoek een kopie van het betreffende strafvonnis worden opgevraagd. Dat betekent waarschijnlijk ook dat er regelmatig een officieel vertaalbureau moet worden ingeschakeld omdat bijvoorbeeld een Hongaars vonnis toch lastig te begrijpen is.