Welke gegevens worden met welk doel uitgewisseld?

Welke gegevens worden met welk doel uitgewisseld?

ECRIS richt zich primair op de uitwisseling van gegevens ten behoeve van strafrechtelijke procedures.

Uitwisseling van strafrechtelijke gegevens èn vingerafdrukken

Naast het uitwisselen van strafrechtelijke gegevens voorziet ECRIS ook in de mogelijkheid om vingerafdrukken uit te wisselen. In het merendeel van de EU-lidstaten, waaronder ook Nederland, zijn geen vingerafdrukken in het strafregister opgenomen. In een aantal landen, waar het strafregister wordt beheerd door de politie, is dat wel het geval. Met name Groot-Brittannië is een warm voorstander van het gebruik van vingerafdrukken bij de  identiteitsvaststelling.

Ook voor niet-strafrechtelijke doeleinden

ECRIS richt zich primair op de uitwisseling van gegevens ten behoeve van strafrechtelijke procedures. Hiervoor gelden ook weinig tot geen beperkingen. ECRIS is met name ook bedoeld voor de uitwisseling van gegevens voor niet-strafrechtelijke doeleinden. Bij deze laatste categorie speelt echter de nationale wetgeving van zowel het land van nationaliteit als het bevragende land, een doorslaggevende rol.

In Nederland hebben de dienst Justis/COVOG (afgifte verklaring omtrent het gedrag) alsmede de Immigratie- en Naturalisatiedienst laten weten belangstelling te hebben om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor de screening van personen werkzaam in de Kinderopvang, maakt Justis/COVOG al langere tijd gebruik van deze mogelijkheid.