Wetgeving

Het JDS is gebaseerd op de 'Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens' (Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde ‘gesloten’ registratie- en informatieverstrekkingregime.

In de wet is namelijk limitatief vastgelegd:

- welke strafrechtelijke gegevens geregistreerd dienen te worden;
- gedurende welke periode;
- welke persoon of instantie daarvan inhoudelijk kennis mag nemen;
- voor welk doel;
- en welke informatie dat dan betreft.

De gegevens in het JDS worden grotendeels geautomatiseerd aangeleverd vanuit alle arrondissementsparketten, gerechtshoven, het Centraal Justitieel Incassobureau en de EU-lidstaten. De resterende gegevensuitwisseling, onder anderen met de Hoge Raad en andere verdragslanden, vindt nog via de post plaats. Diezelfde arrondissementsparketten, maar ook politie en andere bepaalde publiekrechtelijke organisaties zijn de grootste afnemers van deze gegevens.