Justitieel Documentatie Systeem

De Justitiële Informatiedienst voorziet ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Hierbij speelt het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) een centrale rol.

In het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) worden alle misdrijven en een groot aantal overtredingen geregistreerd aangaande natuurlijke en rechtspersonen, zoals benoemd in de ‘Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’ (Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van deze justitiële gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde ‘gesloten’ registratie- en informatie­verstrekkings­regime, oftewel er is wettelijk vastgelegd wie toegang heeft tot welke informatie en voor welk expliciet doelS

Tevens bevat het JDS de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte psychiatrische en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen: het zogenaamde Persoonsdossier (PD).