Identificatiemodule en verificatiemodule

Identificatiemodule en verificatiemodule

De voorkant van de identiteitsvaststelling wordt gevormd door een aantal modules die het meest zichtbaar zijn voor de eindgebruikers bij de ketenpartners.

De identificatiemodule

De identificatiemodule dient t.b.v. identificatie en verificatie door Politie, KMar en BOD’en. De module is generiek opgezet en wordt in eerste instantie alleen gebruikt door de strafrechtsketen. Op termijn is een uitgroei naar andere ketens mogelijk.

De verificatiemodule

De verificatiemodule wordt door de overige partners gebruikt die uitsluitend verifiëren. Het stelt de partners in staat om de identiteit van een justitiabele te controleren aan de hand van het strafrechtsketennummer (SKN) en twee vingerafdrukken. De verificatiemodule is een centraal systeem van de Justitiële Informatiedienst. Het verificatiestation biedt toegang tot het centrale systeem. Het station bestaat uit een PC, een toetsenbord, een scherm en een vingerafdrukscanner.

Hoe werkt de verificatiemodule?

Met de Verificatiemodule wordt de identiteit van een verdachte of veroordeelde geverifieerd. Eerst wordt het SKN ingevoerd, gevolgd door het scannen van twee vingerafdrukken. Online worden de vingerafdrukken op het centrale systemen gecontroleerd en binnen enkele seconden volgt een antwoord. De vingerafdrukken worden alleen gecontroleerd en niet opgeslagen.

Verificaties

Verificatie kan plaatsvinden nadat identificatie van een justitiabel door een opsporingsambtenaar heeft plaatsgevonden. Verificatie van de persoonsgegevens kan gebeuren op basis van een document maar ook op basis van biometrie (in combinatie met het toegekende SKN).

In de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg) zijn verschillende organisaties benoemd die verplicht zijn tot het verifiëren van een justitiabele. Dit zijn o.a. de drie reclasseringsinstellingen (3RO), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Bureaus Jeugdzorg (BJZ), de instelllingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).