Biometrie en matching

Biometrie en matching

Als Matching Autoriteit krijgt de Justitiële Informatiedienst steeds meer te maken met biometrische gegevens.

Biometrie is een techniek voor persoonsherkenning of verificatie aan de hand van een uniek lichamelijk kenmerk, zoals een vingerafdruk. Kwaadwillende personen in onze samenleving doen er heel veel aan om hun werkelijke identiteit te verbloemen.

Unieke lichamelijke kenmerken

Door onder andere gebruik te maken van valse identiteitsbewijzen kunnen kwaadwillende personen mogelijke straffen ontlopen door zich voor iemand anders uit te geven of een andere persoon in hun plaats de straf te laten ondergaan. Om dit soort praktijken tegen te gaan, wordt binnen de strafrechtsketen biometrie ingezet. Doordat biometrie gebruik maakt van unieke lichamelijke kenmerken kan er vastgesteld worden of degene die voor ons staat daadwerkelijk degene is waarvoor hij zich uitgeeft.

De nieuwe Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (WIVVG) voorziet in het gebruik van biometrie voor het identificeren, registreren en verifiëren van justitiabelen. Vingerafdruk(ken) en frontale gelaatsfoto’s worden ingezet om de identiteit van een justitiabele door de strafrechtsketen heen vast te leggen en te verifiëren. Deze worden vastgelegd in het biometrieregister Havank en in de strafrechtsketendatabank (SKDB).

Als Matching Autoriteit heeft de Justitiële Informatiedienst de belangrijke verantwoordelijkheid om de personalia, die aangeleverd worden, te vergelijken met de beschikbare gegevens in authentieke bronnen. Dit om te komen tot een integer persoonsbeeld, want daar draait het uiteindelijk om.