Informatiestaat SKDB

Informatiestaat SKDB

Eén van de belangrijkste functionaliteiten die de strafrechtsketendataBank (SKDB) aan ketenpartners biedt, is een overzicht van de (identiteits)gegevens van een strafrechtspersoon, de zogenaamde identiteitsstaat.

Deze informatiestaat kan desgewenst vanuit de SKDB geprint worden om bijvoorbeeld in het dossier te voegen. De identiteitsstaat SKDB vervangt de GBA-print en bevat dan ook alle daarop aanwezige gegevens (en meer).