De Matching Autoriteit: rol en functie

De Matching Autoriteit: rol en functie

De minister van Veiligheid en Justitie kent aan elke verdachte een strafrechtsketennummer (SKN) toe en beheert de strafrechtsketendatabank (SKDB). De wettelijke taken van de minister met betrekking tot het uitgeven en beheren van het SKN en het beheer van de SKDB worden in mandaat uitgevoerd door de Justitiële Informatiedienst, afdeling Matching (de Matching Autoriteit).

Dit betekent dat de uniekheid van een persoon zoveel mogelijk door de Matching Autoriteit (MA) gegarandeerd zal moeten worden. Hierdoor kunnen de ketenpartners ervan op aan dat ze betrouwbare en gemachte gegevens aangeleverd krijgen. Dit bevordert het gebruik door ketenpartners in de strafrechtsketen van dezelfde unieke persoonsgegevens wat identiteitsfraude minimaliseert. De ketenpartners zijn de organisaties die betrokken zijn bij de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging in het kader van de strafrechtspleging.

De ketenpartners die in de uitvoering van hun primaire processen contact hebben met verdachten en veroordeelden (en getuigen) zijn:

 • de politie
 • de Koninklijke Marechaussee
 • de vier bijzondere opsporingsdiensten (BOD’en)
 • buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
 • de Rijksrecherche
 • het Openbaar Ministerie
 • de Rechtspraak
 • de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • het Nederlands Instituut voor Forensisch en Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
 • de instellingen voor jeugdzorg en/of GGZ voor zover zij patiënten of cliënten op strafrechtelijke titel behandelen
 • de drie reclasseringsinstellingen (3RO)
 • de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • de Bureaus Jeugdzorg.

Zij moeten handelingen verrichten en beslissingen nemen ten aanzien van verdachten en veroordeelden (en getuigen), en moeten bij gelegenheid van een contactmoment de identiteit van de betrokkene vaststellen.
Daarnaast spelen enkele instanties een ondersteunende rol bij de identiteitsvaststelling, in termen van onderzoek en/of registratie:

 • de Landelijke Eenheid (onderzoeken, registreren en beheren van vingerafdrukken)
 • de Justitiële Informatiedienst, ((beheer SKDB en VVI(Voorziening Vingerafdrukken Identificatie), toekennen SKN, Matching Autoriteit)).
  Het voornaamste systeem dat de afdeling Matching ondersteunt bij de uitvoering van haar taken is de StrafrechtsKetenDataBank (SKDB).