Aanvraag JEP certificaat

Aanvraag JEP certificaat

U wilt een JEP certificaat aanvragen om op een veilige manier tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. U weet wie de bevoegd aanvrager is die uw aanvraag moet goedkeuren. U beschikt over een geldig wettelijk identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument).

Hoe vraag ik een JEP certificaat aan

Stap 1 – aanvraagformulier invullen
U vraagt het JEP certificaat aan door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier. Het formulier moet volledig worden ingevuld en door u ondertekend worden. U voegt een kopie van een geldig identiteitsdocument bij het aanvraagformulier.

Stap 2 - goedkeuren aanvraag door bevoegd aanvrager
De bevoegd aanvrager van uw organisatie dient uw verzoek goed te keuren. Na ondertekening kunt u de aanvraag opsturen naar de Justitiële Informatiedienst.

Stap 3 – produceren JEP certificaat
Na ontvangst en acceptatie van uw aanvraag wordt het JEP certificaat geproduceerd en verstuurd naar de bevoegd aanvrager.

Nadat het certificaat verzonden is, wordt de brief met pincode die bij uw certificaat hoort, naar u als certificaathouder verstuurd. Zodra u deze brief ontvangen hebt kunt u het certificaat ophalen bij uw bevoegd aanvrager.

Stap 4 – uitreiken JEP certificaat door bevoegd aanvrager
De bevoegd aanvrager reikt het JEP certificaat aan u uit. Voorwaarde voor uitreiking is dat u de brief met pincode, die bij uw certificaat hoort, in uw bezit hebt.

Het JEP certificaat wordt geleverd op een chip die in de smartcard of USB stick zit. De USB stick of de kaartlezer voor de smartcard ontvangt u van uw bevoegd aanvrager. Deze zijn in bruikleen.

Stap 5 – gebruikersvoorwaarden getekend terugsturen
Nadat u het JEP certificaat in ontvangst genomen hebt, verzoeken wij u het formulier gebruikersvoorwaarden JEP certificaat te ondertekenen en terug te sturen naar de Justitiële Informatiedienst. Wanneer u het volgende antwoordnummer gebruikt, hoeft u geen postzegel te plakken: Justitiële Informatiedienst, t.a.v. afd. PKI, Antwoordnummer 330, 7600 VB Almelo.

Stap 6 – software downloaden/installeren JEP certificaat
Voordat het JEP certificaat gebruikt kan worden, moet de benodigde software geïnstalleerd worden op uw computer. In de handleiding die u bij de brief met pincode ontvangen hebt staat hierover meer informatie.

Stap 7 – in gebruik nemen JEP certificaat
U hebt een pincode nodig om met het JEP certificaat te kunnen werken. Deze pincode staat op de brief met pincode die bij uw certificaat hoort. Hiernaast vindt u op deze brief de puk-code (voor het wijzigen van de pincode) en de intrekkingscode van het certificaat.