Gebruikersvoorwaarden JEP certificaat

Gebruikersvoorwaarden JEP certificaat

U bent als certificaathouder verantwoordelijk voor het juiste gebruik en beheer van het certificaat met de bijbehorende codes. Bij de aanvraag van het certificaat bent u akkoord gegaan met de ‘Gebruikersvoorwaarden certificaathouder persoonsgebonden certificaat’.

Het gebruik van het JEP certificaat is strikt persoonlijk. Dit betekent dat u het certificaat niet uit mag lenen aan anderen. Bij verlies of diefstal van het token (USB stick of smartcard) en/of de pincodes dient u ervoor te zorgen dat het certificaat direct ingetrokken wordt zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken.

Lees de gebruikersvoorwaarden goed door zodat u weet wat aan welke regels u gehouden bent.