Aanvraag JEP groepscertificaat

Aanvraag JEP groepscertificaat

U wilt een JEP groepscertificaat aanvragen zodat de medewerkers van een afdeling of groep van uw organisatie op een veilige manier tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken. U bent geregistreerd als certificaatbeheerder groepscertificaten bij de Justitiële Informatiedienst en u hebt de bijbehorende gebruikersvoorwaarden certificaatbeheerder voor groepscertificaten ondertekend.

Hoe vraag ik een JEP groepscertificaat aan

Stap 1 - aanvraagformulier invullen
U vraagt het groepscertificaat aan door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier. De aanvraag moet volledig worden ingevuld en door u als certificaatbeheerder ondertekend worden.

Stap 2 - beoordeling aanvraag
Na ontvangst wordt uw aanvraag beoordeeld door de afdeling PKI. Mocht uw aanvraag niet geaccepteerd worden dan ontvangt u hierover bericht.

Stap 3 - produceren JEP groepscertificaat
Na acceptatie van uw aanvraag wordt het JEP groepscertificaat geproduceerd.

Stap 4 - uitgifte JEP groepscertificaat
Het JEP groepscertificaat wordt verstuurd naar de certificaatbeheerder die het certificaat heeft aangevraagd. Het certificaat wordt geleverd op chip die in de smartcard of USB stick zit. De meegeleverde USB stick of kaartlezer voor de smartcard zijn in bruikleen.

Stap 5 - ontvangstbevestiging terugsturen
Zodra u het certificaat ontvangen hebt, vragen wij u een ontvangstbevestiging te sturen naar de afdeling PKI (certificatenpki@justid.nl) met vermelding van de naam en het nummer van het certificaat. Nadat dit bericht ontvangen is, wordt de brief met pincode, die bij het certificaat hoort, naar u verstuurd.

Stap 6 – software downloaden / installeren JEP groepscertificaat
Voordat het JEP groepscertificaat gebruikt kan worden, moet de benodigde software geïnstalleerd worden op uw computer. In de handleiding die u bij de brief met pincode ontvangen hebt staat hierover meer informatie.

Stap 7 – in gebruik nemen JEP groepscertificaat
U hebt een pincode nodig om met het JEP groepscertificaat te kunnen werken. Deze pincode staat op de brief met pincode die bij uw certificaat hoort. Hiernaast vindt u op deze brief de puk-code (voor het wijzigen van de pincode) en de intrekkingscode van het certificaat.