Aanvraag PKIo servercertificaat

Aanvraag PKIo servercertificaat

U wilt een servercertificaat aanvragen. U bent geregistreerd als certificaatbeheerder server certificaten bij de Justitiële Informatiedienst en u hebt de bijbehorende gebruikersvoorwaarden certificaatbeheerder server certificaten ondertekend.

Hoe vraag ik een PKIo servercertificaat aan

Stap 1 - aanvraagformulier invullen
U vraagt het servercertificaat aan via het aanvraagformulier. De aanvraag moet ondertekend worden door u als certificaatbeheerder.

Stap 2 – CSR bestand aanmaken
Het Certificate Signing Request (CSR) wordt aangemaakt op de server waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het CSR bevat een sleutel die opgenomen wordt in het certificaat. We vragen aan u een print te maken van het CSR bestand en dit te ondertekenen.

Stap 3 - aanvraag indienen
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u samen met de CSR print naar de afdeling PKI van de Justitiële Informatiedienst. Het digitale CSR bestand mailt u naar certificatenpki@justid.nl.

Stap 4 - aanvraag wordt beoordeeld en verwerkt
Uw aanvraag wordt na beoordeling door de afdeling PKI verwerkt. Mocht uw aanvraag niet geaccepteerd worden dan ontvangt u hierover bericht.

Stap 5 - certificaat uitreiken
Het certificaat wordt via e-mail naar u verstuurd. Wij vragen u een ontvangstbevestiging terug te mailen.

Stap 6 - brief met intrekkingscode
Als het servercertificaat geproduceerd is, wordt de brief met intrekkingscode naar de certificaatbeheerder verstuurd.