Aanvraag bevoegd aanvrager

Aanvraag bevoegd aanvrager

U wilt als bevoegd aanvrager persoonsgebonden JEP certificaten aanvragen voor medewerkers van uw organisatie of organisatieonderdeel. U bent nog niet geregistreerd in het register Actieve bevoegd aanvragers van de afdeling PKI.

U hebt toestemming van de tekenbevoegd manager van de organisatie. U beschikt over een geldig wettelijk identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument).

Hoe vraag ik een bevoegd aanvrager aan voor mijn organisatie

Stap 1 - aanvraagformulier invullen
De functie bevoegd aanvrager wordt aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier. Dit formulier moet door de medewerker, als beoogd bevoegd aanvrager, en de tekenbevoegd manager van de organisatie ondertekend worden.

Stap 2 - identiteit controleren
De tekenbevoegd manager controleert de identiteit van de beoogd bevoegd aanvrager aan de hand van het geldig wettelijk identiteitsdocument van de medewerker. Door het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de tekenbevoegd manager dat de controle uitgevoerd is.

Stap 3 - kopie identiteitsdocumenten bijvoegen
Een kopie van het geldig wettelijk identiteitsdocument van zowel de beoogd bevoegd aanvrager als de tekenbevoegd manager worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Stap 4 - aanvraagformulier en bijlagen opsturen
Het originele aanvraagformulier met bijlagen worden via de post opgestuurd naar de Justitiële Informatiedienst t.a.v. de afdeling PKI. Het betreft de volgende documenten:
• formulier ‘Aanvraag functie bevoegd aanvrager’
• kopie geldig wettelijk identiteitsdocument bevoegd aanvrager
• kopie geldig wettelijk identiteitsdocument tekenbevoegd manager.
Aanvragen via e-mail kunnen niet geaccepteerd worden.

Stap 5 - ontvangstbevestiging
Nadat de aanvraag ontvangen is, krijgt de tekenbevoegd manager hiervan via e-mail bericht. Het referentienummer moet gebruikt worden bij vragen of correspondentie over de aanvraag.

Stap 6 - verwerken aanvraag
Na acceptatie van de aanvraag wordt de tekenbevoegd manager over de uitkomst geïnformeerd en wordt de naam van de bevoegd aanvrager opgenomen in het register actieve Bevoegd aanvragers.