Bevoegd aanvrager

Bevoegd aanvrager

Taken en verantwoordelijkheden bevoegd aanvrager

De bevoegd aanvrager is namens de organisatie verantwoordelijk voor het aanvragen, ontvangen en uitreiken van JEP certificaten. Hij/zij treedt namens de organisatie op als contactpersoon voor de afdeling PKI van de Justitiële Informatiedienst.

Beoordelen van JEP aanvragen
Een bevoegd aanvrager beoordeelt de aanvraag voor het JEP certificaat. Wanneer hij/zij akkoord gaat, wordt het formulier ondertekend en verzonden.

Financiële verplichting
Door de aanvraag voor een JEP certificaat van een medewerker in te dienen gaat de organisatie een verbintenis tot afname van het certificaat aan met de daaraan gekoppelde de financiële verplichting.

Uitreiken van JEP certificaten

De aangevraagde JEP certificaten worden, inclusief cardreader of USB stick, verzonden naar de bevoegd aanvrager. De bevoegd aanvrager reikt het JEP certificaat uit aan de certificaathouder. Bij uitreiking controleert hij de identiteit van de medewerker om er zeker van te zijn dat het certificaat aan de juiste VenJ medewerker uitgereikt wordt.

Doorlooptijd aanvraag

Het verwerken van een aanvraag tot bevoegd aanvrager duurt, na registratie van de aanvraag, maximaal acht werkdagen.