Wijzigingen en opheffing bevoegd aanvrager

Wijzigingen en opheffing bevoegd aanvrager

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat de afdeling PKI over actuele informatie beschikt m.b.t. de geregistreerde bevoegd aanvragers.
Wijziging van gegevens kunt u via de mail (info@justid.nl) aan de afdeling PKI doorgeven.

Opheffing bevoegd aanvrager

Wanneer een medewerker de rol van bevoegd aanvrager niet meer vervult, kunt u dit schriftelijk via het opheffingsformulier aan de afdeling PKI doorgeven.