Aanvraag certificaatbeheerder

Aanvraag certificaatbeheerder

U wilt als certificaatbeheerder JEP groepscertificaten of PKIo servercertificaten aanvragen voor uw organisatie. U bent nog niet geregistreerd in het register Actieve certificaatbeheerders van de afdeling PKI.

U hebt toestemming van de bevoegd aanvrager van de organisatie.

U beschikt over een geldig wettelijk identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument). Wanneer een organisatie nog geen bevoegd aanvrager heeft, moet dit eerst geregeld worden.

Hoe vraag ik een certificaatbeheerder aan voor mijn organisatie

Stap 1 - aanvraag formulier invullen
De functie certificaatbeheerder wordt aangevraagd door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier. Dit formulier moet door de medewerker, als beoogd certificaat beheerder, en de bevoegd aanvrager van de organisatie ondertekend worden.
Geef op dit formulier aan welke certificaten de certificaatbeheerder gaat beheren:
· JEP groepscertificaten of
· PKIo server certificaten of
· beide

Stap 2 – gebruikersvoorwaarden ondertekenen
De certificaatbeheerder downloadt de gebruikersvoorwaarden en neemt kennis van de van toepassing zijnde voorwaarden. Door het ondertekenen van de gebruikersvoorwaarden verklaart de certificaatbeheerder zich akkoord.

Stap 3 – goedkeuring door bevoegd aanvrager
De bevoegd aanvrager vult de aanvraag verder in en ondertekent het formulier.

Stap 4 - aanvraag en bijlagen opsturen
Het aanvraagformulier met de bijlagen wordt via de post verstuurd naar de Justitiële Informatiedienst t.a.v. afdeling PKI. Het betreft de volgende documenten:
• formulier ‘Aanvraag certificaatbeheerder PKIo/JEP certificaten’
• kopie geldig wettelijk identiteitsdocument certificaatbeheerder
• ondertekende gebruikersovereenkomst(en)

Stap 5 - ontvangstbevestiging
Nadat de aanvraag ontvangen is, krijgt de bevoegd aanvrager hiervan via e-mail bericht. Het referentienummer moet gebruikt worden bij vragen of correspondentie over de aanvraag.

Stap 6 - verwerken aanvraag
Na acceptatie van de aanvraag wordt de bevoegd aanvrager over de uitkomst geïnformeerd en wordt de naam van de certificaatbeheerder opgenomen in het register Actieve certificaatbeheerders.