Gebruikersvoorwaarden certificaatbeheerder

Gebruikersvoorwaarden certificaatbeheerder

Gebruikersvoorwaarden voor JEP groepscertificaten

De certificaatbeheerder wordt bij aanstelling in de functie certificaatbeheerder JEP groepscertificaten gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden zoals deze zijn verwoord in de 'Gebruikersvoorwaarden certificaatbeheerder JEP groepscertificaten'.
Het omgaan met en beheer van JEP groepscertificaten vereist bijzondere aandacht. De certificaatbeheerder dient dan ook te handelen conform de gebruiksvoorwaarden die gesteld worden aan deze certificaten.


Gebruikersvoorwaarden voor PKIo servercertificaten

De certificaatbeheerder wordt bij aanstelling in de functie certificaatbeheerder gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden zoals deze zijn verwoord in de 'Gebruikersvoorwaarden certificaatbeheerder PKIo server certificaten'.

Het omgaan met en beheer van PKIo servercertificaten vereist bijzondere aandacht. De certificaatbeheerder dient dan ook te handelen conform de gebruiksvoorwaarden die gesteld worden aan deze certificaten.