Intrekken JEP certificaat

Intrekken JEP certificaat

Intrekken JEP certificaat

JEP certificaten kunnen op de volgende manieren ingetrokken worden:

LET OP: volgens afspraken met SSC-I en IND worden uitsluitend intrekkingsverzoeken die via de servicedesks van deze organisaties bij ons binnen komen in behandeling genomen.


E-mail: certificatenpki@justid.nl
Het e-mailbericht moet de volgende gegevens bevatten:
• nummer van het certificaat
• naam van de certificaathouder of groepsnaam
• naam van de organisatie
• e-mailadres bij VenJ van certificaathouder of certificaatbeheerder
• telefoonnummer waaronder de aanmelder te bereiken is
• reden van intrekking

Intrekkingsformulier
Het intrekkingsformulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar
Justitiële Informatiedienst, t.a.v. afdeling PKI, Postbus 695, 7600 AR Almelo.

Telefonisch (alleen voor spoedgevallen)
• telefoonnummer 088 998 90 00 (afdeling PKI)
• op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur
• de bevoegdheid van de indiener van het verzoek wordt gecontroleerd
• er wordt gevraagd naar de reden van intrekking certificaat

Betekenis reden intrekking

0 - UnspecifiedNiet opgegeven
1 - key CompromiseDe private key van het certificaat is in handen van derden gevallen
2 - CA-compromiseHet root certificaat is in handen van derden gevallen
3 - Affiliation-changedDoor een verandering in rol/functie van de eigenaar van het certificaat mag het certificaat niet meer gebruikt worden
4 - SupersededHet certificaat wordt vervangen (bijvoorbeeld omdat het token defect is)
5 - Cessation of operationDe dienstverlening wordt beëindigd
6 - Privilege withdrawnHet recht om het certificaat te gebruiken wordt ingetrokken