Vraag en antwoord 10

Wat is de relatie tussen het CDD+ en een digitale handtekening?

Op termijn zal de digitale handtekening de geschreven handtekening voor een groot gedeelte gaan vervangen. De archivistische voorwaarde om de digitale handtekening binnen het werkproces in te voeren, is dat het document en de daaraan onlosmakelijk verbonden handtekening als geheel duurzaam opgeslagen kan worden. Binnen het CDD+ zijn maatregelen getroffen om archiefbescheiden, in combinatie met de digitale handtekening en de daarbij behorende certificaten, digitaal op te slaan.