Vraag en antwoord 3

Wat houdt digitale duurzaamheid in?

Digitale duurzaamheid is de houdbaarheid en bruikbaarheid van digitale gegevens op de langere termijn. Omdat zowel hardware als software continu veranderen, kunnen digitale gegevens snel onbruikbaar worden. Daardoor komt niet alleen de leesbaarheid van gegevens in gevaar maar kan ook de authenticiteit van gegevens niet meer gegarandeerd worden.

Om de digitale duurzaamheid van archiefbescheiden te waarborgen en de ordening en toegankelijkheid binnen de wettelijke kaders in te bedden heeft de Justitiële Informatiedienst een preserveringstrategie ontwikkeld om de archiefbescheiden in dezelfde vorm te kunnen presenteren als ze zijn ontvangen of opgemaakt.

Daarnaast wordt de authenticiteit van gegevens bewaakt door middel van  een digitaal archiefsysteem dat de volgende functies omvat: innemen (vastlegging), opslag, ordening, beschrijving, selectie, verwijdering, bewaren, preserveren en beschikbaar stellen. Dit digitale archiefsysteem bestaat niet alleen uit techniek maar ook uit procedures en beleid.