Vraag en antwoord 8

Hoe werkt ketenuitwisseling?

Organisaties in een keten wisselen informatie uit, vaak in de vorm van specifieke documenten (bijvoorbeeld processen-verbaal, verzoekschriften). Elke ketenpartner heeft zijn eigen documentenstroom en specifieke werkprocessen. Een organisatie ontvangt of creƫert documenten en voorziet die van haar eigen metadata. Vervolgens stuurt ze die documenten (deels) door naar de volgende actor in de keten, die ook weer zijn eigen metadata toevoegt.

Door het principe van eenmalige opslag en meervoudig gebruik werken alle organisaties met hetzelfde document. Dat wordt eenmalig opgeslagen in het CDD+ en vervolgens gelinkt naar elke organisatie die het nodig heeft en ertoe gerechtigd is om het in te zien. De uniciteit, authenticiteit en dus betrouwbaarheid van het document wordt daarmee gewaarborgd. Er ontstaat een maximale uitwisselbaarheid.