Vraag en antwoord 1

Waar staat CDD+ voor?

Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) is het elektronisch depot (e-depot) voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaraan gerelateerde instellingen. Een e-depot is een voorziening voor het duurzaam beheren en ontsluiten van digitale informatie. Dat wil zeggen dat de levensduur van digitale informatieobjecten ook voor langere tijd wordt gegarandeerd. Het CDD+ is één van de diensten van de Justitiële Informatiedienst. Met het CDD+ beschikt Justid over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.