Vraag en antwoord 2

Wat biedt het CDD+ voor mij als overheidsorgaan?

Door gebruik te maken van het CDD+ wordt uw organisatie ontzorgd op informatiegebied, omdat wij dit zo hebben ingericht dat aan de wettelijke eisen kan worden voldaan. De rijksoverheid moet vanaf 2017 digitaal gaan werken en zoveel mogelijk digitaal gaan communiceren met de burger. Voor een goede digitale informatievoorziening en –uitwisseling is het van belang dat de informatie duurzaam wordt beheerd en toegankelijk blijft. Het CDD+ is een plaats waar het Rijk en daaraan gerelateerde instellingen tot over lengte van jaren hun informatie vindbaar en bruikbaar kan bewaren.

Alle overheidsorganisaties van het Rijk vallen bovendien onder de Archiefwet.