Centraal Digitaal Depot

Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) is in eerste instantie ontwikkeld als een archiefvoorziening. Het heeft zich ontwikkeld tot een dynamische uitwisselingsvoorziening. Zo biedt het CDD+ real- time ondersteuning aan het primaire proces van bijvoorbeeld de vreemdelingenketen. Deze doorontwikkeling betekent uiteraard ook het nodige voor de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst. De komende tijd wordt intensief met de ketenpartners samengewerkt om dit verder vorm te geven.

Het CDD+ is één van de beproefde basisvoorzieningen van de Justitiële Informatiedienst. Het CDD+ fungeert als het elektronisch depot (e-depot) voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en de daaraan gelieerde instellingen. Een e-depot is een voorziening voor het duurzaam beheren en ontsluiten van digitale informatie. Dat wil zeggen dat de levensduur van digitale informatieobjecten ook voor langere tijd wordt gegarandeerd. Klanten die gebruik maken van het CDD+ blijven altijd eigenaar van en verantwoordelijk voor hun eigen archief.

Met het CDD+ beschikt Justid over een centrale voorziening voor het beheer en de ontsluiting van digitale informatie, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderkent de waarde van het CDD+. In het Informatieplan van het ministerie 2014-2017 is het CDD+ aangewezen als gemeenschappelijke voorziening voor de archivering en uitwisseling van documenten in de strafrecht- en de vreemdelingenketen.

CDD+ bewaren en uitwisselen

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  CDD+, een gemeenschappelijke voorziening voor het duurzaam bewaren en uitwisselen van digitale bestanden. Iedere ketenpartner beheert in het CDD+ zijn eigen bestanden en bepaalt zo zelf wie welke informatie mag inzien. Alle bestanden worden direct opgeslagen. Zo kunnen deze in het CDD+ eenvoudig en digitaal met andere partijen in de keten worden gedeeld. Na het deponeren van een nieuw stuk, krijgen de betreffende organisatie en geautoriseerde partners direct een link waarmee zij het bestand kunnen ophalen en hun eigen gegevens eraan toe kunnen voegen. Hierdoor hoeft het bestand nog maar 1 keer opgeslagen te worden.

   

  Eenmalige opslag, meervoudig gebruik!

   

  En op welke plek je ook werkt, alle bestanden zijn 24 uur per dag direct beschikbaar. Zo hebben alle partners hetzelfde bestand als uitgangspunt en wordt er bespaard op opslagkosten. De inhoud van het bestand blijft ten alle tijden volledig en ongewijzigd.

   

  Integer, authentiek en betrouwbaar!

   

  Door digitaal uit te wisselen, is het niet meer nodig dat papieren documenten van de ene locatie naar de andere worden vervoerd. Binnen de toegekende autorisaties wordt alles wat met de bestanden gebeurd gelogd en beheerd. Dit betekent versterking van de veiligheid van gegevens. Voor klanten die nog op papier werken, hebben we een scanstraat ingericht waardoor wij in zeer korte tijd grote hoeveelheden bestanden kunnen digitaliseren. Onze scanstraat voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom vervanging van papieren bestanden door een digitale versie. Door met elektronische bestanden te werken die aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als papieren stukken kunnen alle processen, sneller, beter en goedkoper uitgevoerd worden. Wij zorgen ervoor dat digitale bestanden ook in de toekomst bruikbaar en leesbaar blijven. Beschikking hebben over betrouwbare bestanden die snel kunnen worden opgevraagd en uitgewisseld, maakt het werk van onze klanten effectiever en efficiënter.