Producten en diensten

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Producten en diensten

In dit onderdeel vindt u informatie over de produkten en diensten van CDD+. Met het CDD+ beschikt de Justitiële Informatiedienst over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers in de strafrechtsketen, die voldoet een de geldende wet- en regelgeving.