Dubbelen burgerlijke stand

Dubbelen burgerlijke stand

De burgerlijke stand als overheidsadministratie heeft als doel inzicht in en zekerheid te verschaffen ten aanzien van de burgerlijke staat van personen.

Hiertoe worden o.a. de akten geboorte, huwelijk en overlijden in tweevoud opgesteld. Eén akte blijft bij de gemeente en één akte gaat naar de Justitiële Informatiedienst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is zorgdrager voor deze dubbele akten. De dubbele is bedoeld om in geval van vermissing of verminking van het origineel een afschrift te kunnen leveren. Na verloop van tijd worden de dubbelen overgebracht naar het Nationaal Archief.

Digitalisering authentieke akten

De Justitiële Informatiedienst heeft goedkeuring om de dubbele akten te vervangen door een gedigitaliseerd exemplaar. Naast aanlevering op papier is het voor gemeenten ook mogelijk om akten van de burgerlijke stand digitaal aan te leveren aan de Justitiële Informatiedienst. De Justitiële Informatiedienst heeft controlesoftware ontwikkeld die gemeenten in staat stelt cd's zelf te controleren voordat ze naar ons verstuurd worden. Hieronder kun je een circulaire downloaden die nader ingaat op de mogelijkheden voor het digitaal aanleveren.