Elektronisch Berichten Verkeer

Elektronisch Berichten Verkeer

De Justitiƫle Informatiedienst verleent verschillende diensten (waaronder EBV) die betrekking hebben op het beheren en beschikbaar stellen van informatie. De Justitiƫle Informatiedienst heeft als primaire taak het verstrekken aan daartoe gerechtigden van informatie (of de ondersteuning daarvan) in zake een integer en integraal persoonsbeeld van justitiabelen. Om dit beeld samen te stellen werken we samen met verschillende instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, het CJIB etc. Het leveren van betrouwbare informatie waarover onze partners kunnen beschikken, is essentieel in ketens als de strafrechtsketen.