‘Ik kan nu bijdragen aan wat écht belangrijk is’

Zorgen dat het goed blijft gaan en dat een jeugdige niet terugvalt in zijn oude gewoonten. ‘Dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen’, zegt Uğur. Hij is release-change coördinator bij de Justitiële Informatiedienst. 'Ik vind het mooi om daar een schakel in te zijn.’

Release-change coördinator Uğur
Release-change coördinator Uğur

‘Het snijvlak tussen ontwikkeling en de keten. Dat is mijn terrein’, legt Uğur uit. ‘Onze afdeling Jeugd en Veiligheidshuizen ontwikkelt systemen om de jeugdige die in aanraking komt met justitie beter te begeleiden en te monitoren.’ De Intelligente Formulieren Module (IFM) is een van die systemen. ‘IFM bevat een risicotaxatie-instrument waarmee de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering bepalen hoe groot de kans is dat een jeugdige opnieuw in aanraking komt met Justitie.’ Tevens ondersteunt IFM de methodiek die gehanteerd wordt binnen de Justitiële Jeugd Inrichtingen.

Steeds meer agile

Een ander systeem waar Uğur zich mee bezighoudt, is het Generieke Casus Overleg Systeem (GCOS). ‘Dat is een applicatie ter ondersteuning van het casusoverleg over huiselijk geweldzaken en dergelijke van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie’, legt hij uit. Als release-change coördinator richt Uğur zich daarnaast op het verbeteren van de communicatie met de ketenpartners. ‘Ik breng hun wensen in kaart en ik zorg voor een goed afgestemde planning zodat we iedere release met een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen afleveren. Zo gaan we langzaam toe naar een werkwijze die steeds meer agile is.’ In dat kader bedachten Uğur en zijn collega’s een releaseproces voor IFM waarin ieders taken en verantwoordelijkheden rond releases worden benoemd. ‘En dát werkt’, zegt hij trots.

De toekomst van jeugdigen

In zijn vorige baan als informatieanalist bij een commercieel bedrijf draaide alles om winst. ‘Dat interesseerde me op een gegeven moment niet meer zo’, merkt Uğur op. ‘Werken voor de overheid is toch anders. Ik kan nu bijdragen aan wat écht belangrijk is. De toekomst van jeugdigen.’