Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS)

De dienst GCOS ondersteunt samenwerkingsverbanden door de mogelijkheid om een melding te doen over een casussubject waar men zorgen om heeft en te kijken naar samenloop in de intakemodule. Samenloop laat zien of iemand in de afgelopen 6 maanden meerdere keren gemeld is in de betreffende regio.

Ten slotte wordt informatie vanuit verschillende organisaties centraal vastgelegd en gedeeld over de relevante casuïstiek die binnen deze samenwerkingsverbanden wordt afgehandeld. De dienst GCOS bestaat uit 3 modules:

 • het aanmeldformulier;
 • de intakemodule;
 • het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS).

Doelgroep

De dienst GCOS is bedoeld voor het ondersteunen van het proces binnen de samenwerkingsverbanden zoals:

 • de zorg- en veiligheidshuizen;
 • het kader Nazorg Jeugd;
 • de Beschermingstafels en;
 • het Justitieel Casus Overleg.

De deelnemers aan deze overleggen komen uit zowel het sociaal- als het J&V-domein.

Voordelen

GCOS levert de volgende voordelen op voor de afnemer:

 • Snelle en veilige aanmelding via het digitale aanmeldformulier;
 • Toetsen op regionale) samenloop in de intakemodule;
 • Eénduidige manier van werken voor alle aangesloten partijen;
 • Toegankelijk vanuit zowel het J&V- als het sociaal domein;
 • Brede landelijke dekking (is iemand ergens anders bekend);
 • Snelle en veilige overdracht naar ander samenwerkingsverband binnen GCOS.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Deze samenwerkingsverbanden maken al gebruik van de dienst:

 • Het kader Nazorg Jeugd;
 • Vele Zorg- en veiligheidshuizen in Nederland;
 • Beschermingstafels Jeugd.

Hoe werkt het?