Werken bij Justid

Werken bij Justid

De primaire taak van de Justitiële Informatiedienst is het toegankelijk maken van een integer en integraal persoonsbeeld. Wil jij hier je steentje aan bijdragen door bij ons te komen werken?

Vacatures

Een overzicht van openstaande vacatures vind je op werkenvoornederland.nl. Je kunt van daaruit digitaal solliciteren. Onze vacatures zijn gerangschikt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je vindt hier ook meer informatie over wat het betekent om te werken voor een Rijksoverheid organisatie.

'Wat wij doen, staat midden in de maatschappij'

'Iets nieuws bedenken en zo de samenleving een stukje veiliger maken'. Dat vindt software-developer Michiel het leukst aan zijn werk. Eind 2018 ging hij bij de Justitiële Informatiedienst aan de slag. Hij is er zelfs helemaal voor naar de andere kant van het land verhuisd.

Spijt heeft Michiel absoluut niet. ‘Ik kan me hier echt verder ontwikkelen en het klikt heel goed met het team. Almelo is een leuke stad, de omgeving is prachtig.’ Michiel, die HBO ICT studeerde, ontwikkelt informatiesystemen. ‘Software schrijven’, legt hij uit. ‘Voor Injus bijvoorbeeld, een systeem dat gemeenten voorziet van informatie over gedetineerden. Waar zit iemand vast en wanneer komt hij vrij? Dat soort gegevens. Ik help mee aan de ontwikkeling van dat systeem. Ik denk mee over verbeteringen en ik werk aan updates.’

Midden in de maatschappij

‘Wat wij doen, staat midden in de maatschappij’, vervolgt hij. ‘Het gaat over kwetsbare, soms cruciale informatie die belangrijk is in het leven van mensen. Informatie die er écht toe doet en waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Als er iets in het nieuws komt over een TBS-zaak dan weet ik dat wij daar met onze informatievoorziening een rol in spelen. Een gemeenteambtenaar die ons systeem gebruikt, kan uiteindelijk zorgen dat een gedetineerde extra nazorg krijgt. Dat is toch bijzonder?’

Super veilig en integer

Zijn afstudeerstage deed Michiel bij een bank. Hij ziet een groot verschil met zijn huidige baan. ‘Hoe ze daar met informatie omgaan, dat is toch wel even anders. De systemen die wij bedenken moeten super veilig en integer zijn. Dat staat voorop en daar zit voor mij de uitdaging. Mijn opleiding als software engineer komt hier bij Justid echt helemaal tot zijn recht.’

‘Ik kan nu bijdragen aan wat écht belangrijk is’

Zorgen dat het goed blijft gaan en dat een jeugdige niet terugvalt in zijn oude gewoonten. ‘Dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen’, zegt Uğur. Hij is release-change coördinator bij de Justitiële Informatiedienst. 'Ik vind het mooi om daar een schakel in te zijn.’

Het snijvlak tussen ontwikkeling en de keten. Dat is mijn terrein’, legt Uğur uit. ‘Onze afdeling Jeugd en Veiligheidshuizen ontwikkelt systemen om de jeugdige die in aanraking komt met justitie beter te begeleiden en te monitoren.’ De Intelligente Formulieren Module (IFM) is een van die systemen. ‘IFM bevat een risicotaxatie-instrument waarmee de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering bepalen hoe groot de kans is dat een jeugdige opnieuw in aanraking komt met Justitie.’ Tevens ondersteunt IFM de methodiek die gehanteerd wordt binnen de Justitiële Jeugd Inrichtingen.

Steeds meer agile

Een ander systeem waar Uğur zich mee bezighoudt, is het Generieke Casus Overleg Systeem (GCOS). ‘Dat is een applicatie ter ondersteuning van het casusoverleg over huiselijk geweldzaken en dergelijke van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie’, legt hij uit. Als release-change coördinator richt Uğur zich daarnaast op het verbeteren van de communicatie met de ketenpartners. ‘Ik breng hun wensen in kaart en ik zorg voor een goed afgestemde planning zodat we iedere release met een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen afleveren. Zo gaan we langzaam toe naar een werkwijze die steeds meer agile is.’ In dat kader bedachten Uğur en zijn collega’s een releaseproces voor IFM waarin ieders taken en verantwoordelijkheden rond releases worden benoemd. ‘En dát werkt’, zegt hij trots.

De toekomst van jeugdigen

In zijn vorige baan als informatieanalist bij een commercieel bedrijf draaide alles om winst. ‘Dat interesseerde me op een gegeven moment niet meer zo’, merkt Uğur op. ‘Werken voor de overheid is toch anders. Ik kan nu bijdragen aan wat écht belangrijk is. De toekomst van jeugdigen.’

Rijksambtenaren opgelet!

Wij zetten onze vacatures altijd eerst uit onder onze collega’s binnen de Rijksoverheid. Werk je al voor de Rijksoverheid? Dan kan je reageren op onze vacatures via de mobiliteitsbank. (Let op: de mobiliteitsbank is alleen beschikbaar voor Rijksambtenaren).

Procedure

Na het sturen van je sollicitatie, krijg je een ontvangstbevestiging. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitaties beoordeeld door de desbetreffende leidinggevenden.

De sollicitatieprocedure bestaat uit één of twee gespreksronde(s). Dit wordt uitgevoerd door een - eventueel gecombineerde- selectieadviescommissie (SAC) en de benoemingsadviescommissie (BAC). De leden van de SAC geven een oordeel over de (inhoudelijke) geschiktheid en de leden van de BAC geven een oordeel over de mate van benoembaarheid binnen het team/de afdeling.
Let op: voor leidinggevende functies maakt een assessment deel uit van de selectieprocedure.

Wanneer het sollicitatieproces succesvol wordt doorlopen, volgt het arbeidsvoorwaardengesprek.

Stage

Waar mogelijk bieden wij studenten stagemogelijkheden om praktijkervaring op te doen of een studieopdracht uit te voeren. Wij nodigen daarbij met name studenten die een ICT opleiding (HBO/WO) volgen uit om contact met ons op te nemen over eventuele stagemogelijkheden. Als de stage een maand of langer duurt heb je recht op een stagevergoeding.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij de Justitiële Informatiedienst?

Mail dan je motivatie en CV naar vacatures@justid.nl.


Het helpt ons wanneer je daarin de volgende informatie verwerkt:

 • Je studie(richting)
 • Doel van de stage
 • Betreffende studiejaar
 • Een omschrijving van je eventuele afstudeeropdracht
 • Duur van de stage
 • De afdeling waar je mogelijke aansluiting ziet
 • Het aantal uren dat je per week beschikbaar bent voor stage

Wij zullen vervolgens intern de mogelijkheden verkennen en hierover ontvang je terugkoppeling.

Op dit moment hebben we diverse stage-/afstudeeropdrachten:

- Onderzoek en PoC ten behoeve van alternatief workflow business process tool
- Lean management in toepassing ontwikkeltooling

- Inrichting functionele monitoring
- Project Artificial Intelligence

Arbeidsvoorwaarden

De combinatie van ‘werk dat er toe doet’ en goede arbeidsvoorwaarden maakt dat wij onze medewerkers veel te bieden hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • 8,3% eindejaarsuitkering
 • Mobiliteitskaart
 • In deeltijd werken
 • Kopen en verkopen van vrije dagen
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Betaald ouderschapsverlof
 • Studiefaciliteitenregeling
 • Ontwikkelmogelijkheden

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden binnen de Rijksoverheid vind je hier.

De volledige arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle Rijksambtenaren staan in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Contact

Voor meer informatie over Werken bij Justid, email: vacatures@justid.nl

Telefoonnummer: 088 - 998 9000 (vraag naar een van de medewerkers van HRM)