Het Interoperabiliteitsplatform (HIP)

Het Interoperabiliteitsplatform (HIP) is een platform waarmee kennis van semantiek binnen de Justitiële ketens wordt gedeeld. Op HIP worden informatiemodellen, zoals die in gebruik zijn binnen de justitiële ketens, ontsloten in de vorm van modules.

Op dit moment wordt gewerkt aan de vernieuwing van zowel het platform als de content. Gaandeweg wordt de nieuwste informatie toegevoegd. Klik hier om naar de 'oude' HIP te gaan (beschikbaar voor partijen in de strafrechtketen).