Privacyverklaring Justid

De Justitiële Informatiedienst is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft als missie het beschikbaar stellen van cruciale informatie op het juiste moment voor de juiste instantie. De Justitiële Informatiedienst verwerkt, namens de minister, in opdracht van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) persoonsgegevens en is wettelijk verplicht om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u hoe de Justitiële Informatiedienst, overeenkomstig wet- en regelgeving, omgaat met uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring legt de Justitiële Informatiedienst uit welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarvoor deze verwerkt worden, hoelang ze bewaard blijven en welke rechten een betrokkene heeft.

Eerst zal er in het algemeen worden uitgelegd wat persoonsgegevens zijn en hoe de Justitiële Informatiedienst hiermee omgaat.

Let op: Het recht op vergetelheid is niet van toepassing op de verwerkingen van de Justitiële Informatiedienst ,omdat de Justitiële informatiedienst alle gegevens verwerkt voor overheidstaken gebaseerd op een wettelijke verplichting.

Wijziging privacyverklaring

De wetgeving en onze dienstverlening ontwikkelen zich. De Justitiële Informatiedienst volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en past zich zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. De Justitiële Informatiedienst behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Lees daarom regelmatig onze Privacyverklaring. Bij wijzigingen wordt u via de website geïnformeerd.

Wij hebben deze Privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2023.