Bankgegevens voor opsporingsdiensten

De opsporing van strafbare feiten, crimineel vermogen, fraude en financiering van terrorisme vereist tijdige beschikbaarheid van gegevens over verdachten en geldstromen. Op dit moment verloopt de wijze van wettelijk vorderen/bevragen en verstrekken inefficiënt. Snelheid ontbreekt omdat er veel handmatig werk aan te pas komt. Digitalisering van processen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat opsporingsdiensten en de Belastingdienst eenvoudig, veilig en snel over de benodigde gegevens van banken kunnen beschikken.

Op dit moment werken verschillende overheidsinstanties samen met banken met als doel het voorkomen van fraude, het opsporen van criminele vermogens, het opleggen van financiële maatregelen en sancties en het tegengaan van misbruik van toeslagen.

"80% van de gepleegde misdrijven heeft een financiële oorsprong. Hoewel er al ettelijke honderden miljoenen per jaar aan crimineel vermogen wordt afgepakt, laat onderzoek zien dat een voorzichtige schatting van alleen al drugsomzet bijna een miljard euro bedraagt."

De Justitiële Informatiedienst speelt hierin een belangrijke rol. Op dit moment bouwen we mee aan het Verwijzingsportaal Bankgegevens, het portaal dat de bankgegevens gaat beheren en beschikbaar stellen. Dit portaal, in ICT termen noemen we het een centrale routeringsvoorziening, zorgt er voor dat het opvragen en verstrekken van identificerende bankgegevens sneller, eenvoudiger en frequenter gaat, zodat de opsporing en vervolging van fraude, witwassen van crimineel vermogen en terrorismefinanciering een stevige impuls krijgt en daarmee bijdraagt aan een veiliger Nederland. Wanneer de Wet in werking treedt in 2020, gaan we het portaal ook beheren.
 

Verwijzingsportaal Bankgegevens wint prijs voor ICT-project van het jaar

Het portaal voor de bankgegevens is dit jaar door het vakblad Computable genomineerd in de categorie ICT-project van het Jaar bij de Overheid. Uiteindelijk behaalden we de derde prijs. De jury tijdens de nominatie: “Het project is een goed voorbeeld hoe intensievere data-integratie leidt tot efficiënter werken en het bestrijden van fraude en onderzoeken van ongebruikelijke transacties vergemakkelijkt. Dit project is echt van toegevoegde waarde voor onze maatschappij. Tijdens het project is er ten alle tijden voldoende tijd en aandacht besteed aan authenticatie. Al met al een terecht genomineerde.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit informatiesysteem? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klant Contact en Service. Zij helpen u graag met uw vragen.