Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens

Binnen de Europese Unie zijn EU-lidstaten verplicht om gegevens uit het strafregister onderling uit te wisselen. Per lidstaat is er een centrale autoriteit verantwoordelijk voor deze uitwisseling. In Nederland is dat de Justitiële Informatiedienst.

Uitwisseling van justitiële gegevens tussen EU-lidstaten

Wij zijn verantwoordelijk voor:

  • het verzenden van onherroepelijke veroordelingen naar en het beantwoorden van informatieverzoeken van de Centrale Autoriteiten van de andere EU-lidstaten;
  • het optreden als intermediair binnen Nederland voor de uitwisseling van justitiële gegevens naar de aanleverende en/of bevragende organisaties en autoriteiten.