Identiteitsvaststelling

Het is van groot belang dat onze partners die verantwoordelijk zijn voor opsporing, vervolging en berechting van daders en een goede uitvoering van straffen, beschikken over de juiste informatie. Bijvoorbeeld wanneer een rechter een zaak wil gaan behandelen, is het uitermate belangrijk dat de identiteit van de meneer of mevrouw over wie het gaat, zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Of wanneer een agent een persoon staande houdt op straat, is het belangrijk de juiste identiteit van deze persoon zo snel mogelijk te weten. Realiseer je dat personen die iets te verbergen hebben, er juist alles aan doen om niet ‘herkend’ te worden. Sommige personen hebben wel dertig aliassen. Belangrijk dus dat je weet wie je voor je hebt.

In het vaststellen van de identiteit van personen, spelen wij een belangrijke rol. Zo kunnen wij zien of een persoon al eerder in aanraking is geweest met Justitie of niet. Daarnaast starten wij onderzoeken, samen met de opsporingsinstanties, wanneer er onduidelijkheid is over de identiteit van een persoon. Het strafrechtketennummer is hierin erg belangrijk. Het OM kan dan in ieder geval beginnen met de vervolging. Een identiteitsvaststelling komt onder een strafrechtsketennummer met de hierbij bekende gegevens. Dit noemen we het ‘matchen’ van persoonsgegevens. Dit kan aangevuld worden met gegevens uit diverse bronsystemen en biometrie (denk daarbij aan vingerafdrukken of gelaatsfoto’s).

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid vervullen wij de rol van Matching Autoriteit (MA). De hoofdtaak van de MA is het beheren van identiteitsgegevens en het matchen van identificerende persoonsgegevens.