Justid Academy

Kennisleiderschap is in een steeds complexere wereld noodzakelijk. Professionals zijn nieuwsgierig en weten waar kennis te halen is. Als Justid Academy zijn we dan ook de motor voor persoonlijke en organisatieontwikkeling en werken we aan een constructieve ketenleercultuur. We dragen zorg voor het ontwikkelen, delen en borgen van Justid-specifieke kennis over de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst aan de justitiële ketens (met name strafrechtketen, migratieketen en jeugdketen).

We doen dit in samenwerking met ketenpartners, kennisinstituten en marktpartijen. Dit doen we door het faciliteren van opleidingen én onderzoek voor de medewerkers van de Justitiële Informatiedienst. Stap voor stap bouwen we dat uit naar de collega’s uit de justitiële ketens. Op die manier dragen we ook actief bij aan het vergroten van het leervermogen van de keten. En geven we invulling aan Justid als kennis- en expertisecentrum voor de keten.

De hoofdonderwerpen die bij de Justid Academy aan bod komen zijn de ketenproblemen die herkenbaar zullen zijn:

  • Hebben we het allemaal over hetzelfde ene authentieke, integere, bruikbare, duurzame (multimedia) document?
  • Welke date kunnen we verzamelen en analyseren tot keteninformatie?
  • Hebben we het allemaal over dezelfde, juiste persoon?
  • Hoe voorkomen we uitval door logistieke problemen in de uitwisseling van de informatie in de keten?
  • Welke informatie is ergens anders in het samenwerkingsverband al aanwezig dat voor mijn beslissing van belang is?
  • Welke daartoe verzamelde Justiele  gegevens moet ik bij mijn beslissing betrekken voor deze (rechts)persoon?

Ook het organiseren van Ketentalkshows, boekpresentaties en andere vormen om op interactieve wijze kennis te delen met de keten zien wij als taak voor de Justid Academy. Voor meer informatie over de Justid Academy of voor het delen van interessante (kennis)tips kunt u ook altijd contact opnemen via info@justid.nl.