Justitiële ketens

De Justitiële Informatiedienst maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een ministerie dat zich sterk maakt voor een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd – los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar je je als slachtoffer beschermd voelt, en waar je goede opvang en begeleiding krijgt. Waar ook anderen bescherming kunnen vinden wanneer die in hun land van herkomst ontbreekt. Voor die samenleving maken wij ons iedere dag sterk.

Binnen het ministerie spelen wij een centrale rol in de informatievoorziening. Wij maken ons sterk voor het verbinden van cruciale informatie tussen de juiste instanties. Onze partners. Op die manier beschikken ze over dezelfde belangrijke en vaak strikt vertrouwelijke informatie. Hieronder tref je een opsomming aan van belangrijke partners:

 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)
 • Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
 • Dienst Informatisering en Inkoop (DI&I)
 • Directie Regie Migratieketen
 • Dienst Justitiële inrichtingen (DJI)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Justis
 • Keteninformatievoorziening (KIV)
 • Koninklijke Marechaussee (KMar)
 • Nationale politie
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Rechtspraak
 • Reclassering Nederland (3RO)

Wij werken dus met diverse partners samen binnen de strafrecht-, migratie- en jeugdketen en daarbuiten.