Mens, informatie en technologie

Sinds het ontstaan van de mensheid zijn mens en techniek aan elkaar gekoppeld. Elke nieuwe techniek grijpt in op de manier waarop de mens de samenleving vormgeeft. Er ontstaan steeds meer nieuwe verbindingen waardoor de uitwisseling van informatie elke dag groeit en het juiste gebruik ervan een vereiste is, ook binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als uitvoeringsorganisatie van dit ministerie is het leveren van cruciale informatie op het juiste moment onze missie. Dat doen we door een krachtige verbinding te bouwen tussen die mens, informatie en technologie.

Samen met onze partners onderzoeken we hoe technologische ontwikkelingen kunnen worden ingezet in de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving. De technologie stelt ons in staat om de informatiesystemen van onze partners te verbinden waardoor zij over cruciale informatie kunnen beschikken, op het juiste moment, en hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Wij zijn ons ervan bewust dat met de informatie uit onze systemen belangrijke beslissingen worden genomen die impact kunnen hebben op mensenlevens. Daarom is betrouwbaarheid één van onze kernwaarden. De samenleving kan op ons rekenen; onze diensten zijn altijd beschikbaar. Wij zijn transparant en doen wat wij hebben afgesproken.

In een snel veranderende wereld kijken wij voortdurend om ons heen om precies te weten wat er speelt. Wij blijven vragen stellen en verplaatsen ons in de wereld van onze partners. Op die manier zijn wij in staat om te helpen met slimme oplossingen voor het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie. Dit doen wij voor onze partners in de strafrechtketen, de migratieketen, de jeugdketen en soms daarbuiten. Iedere dag weer maken we ons sterk voor een veilige en rechtvaardige samenleving.